Bella Ciało

Śledź Social Media, aby być na bieżąco z naszą ofertą

1. Każdy gość naszego studia Bella Ciało, który dokonuje rezerwacji, zgadza się na przestrzeganie zasad poniżej wymienionych.
2. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
3. Klientem Studia Bella Ciało może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń.
4. Przed skorzystaniem z usług w naszym Studiu, klient zostanie zapoznany ze sposobem korzystania z urządzeń oraz ich obsługą, a także z przeciwwskazaniami dotyczącymi korzystania z poszczególnych urządzeń.
5. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika, lub do okazania karnetu/vouchera.

UBIÓR

6. Ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w stroju sportowym. Klientka powinna być zaopatrzona w strój na zmianę, buty sportowe i ręcznik.
W szczególności:
7. – Kapsuły Vacu – czyste, wygodne obuwie, leginsy najlepiej białe, koszulka
8. – Rollmasaż, Presoterapia – getry, skarpetki, koszulka. (Brak biżuterii, spięte włosy)

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ

9. Pierwszeństwo do korzystania z usług mają Ci klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem, telefonu, poczty elektronicznej,messengera lub osobistej wizyty. (Rezerwacja musi być przez nas potwierdzona).
10. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej rezerwację odwołać można najpóźniej 24h przed planowaną wizytą.
11. Zastrzega się, że w przypadku nieodwołania rezerwacji następuje zaliczenie usługi w karnecie lub utrata wniesionej opłaty a zabieg traktowany jest jako zrealizowany.
12. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia treningu/zabiegu – zaleca się przyjście 5-10 min. wcześniej abyśmy mogły wspólnie przygotować się do zabiegu.
13. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, w przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje rozliczenie usługi na poczet Studia Bella Ciało
14. W razie pogorszenia samopoczucia i pogorszenia komfortu ćwiczeń, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie personel Studia.
15. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia klienta, pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
16. Studio nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub braku pożądanych efektów zabiegowych w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń po zabiegu, zatajeniu informacji o stanie zdrowia, niewłaściwej pielęgnacji domowej.
17. Tylko i wyłącznie personel Studia uprawniony jest do sterowania urządzeniami i maszynami zabiegowymi. Za uszkodzenia urządzeń w wyniku samodzielnego włączania, samodzielnych zmian parametrów, wyłączania, odpowiedzialność materialną ponosi klient.
18. Na terenie Studia Bella Ciało obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, papierosów elektronicznych.
19. Prosimy nie przychodzić na wizyty z małymi dziećmi. W Studiu znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dziecka bez opieki na terenie Studia.
20. Za uszkodzenia i zniszczenia na terenie Studia Bella Ciało przez dzieci, odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź opiekunowie w wysokości 100% wartości uszkodzeń.
21. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru. Klient dostaje do dyspozycji szafkę zamykaną na kluczyk.

KARNETY I VOUCHERY

22. Każda osoba która chce skorzystać z urządzeń w Studiu Bella Ciało zobowiązana jest do wykupienia karnetu, lub uiszczenia jednorazowej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem.
23. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
24. Okazanie karnetu jest wymagane przed każdą wizytą w Studio Bella Ciało
25. Termin ważności karnetów:
Wszystkie karnety ze strefy fitness i wellness (bieżnia vacu, rower vacu, Roll masaż, masaż limfatyczny (presoterapia) elektrostymulacja oraz sauna karbonowa) są ważne 1 miesiąc ( Data ważności karnetu może być wydłużona do 1 tygodnia z powodu niedyspozycji zdrowotnej. Terminy karnetów z zakresu medycyny estetycznej są uzgadniane indywidualnie w zależności od możliwości wykonania zabiegu w określonym czasie. Na karnetach zawsze widnieje data ważności karnetu.
26. Po upływie terminu karnety nie będą uznawane.
27. Vouchery są wydawane na okres 12 miesięcy, imiennie.
28. Vouchery nie będą wymieniane na gotówkę.
29. Integralną częścią vouchera jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

30. Studio Bella Ciało działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie będą udostępnione osobom trzecim.
31. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz karty konsultacyjnej oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
32. Wszystkie Państwa zabiegi są opisywane w karcie zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Studio Bella Ciało zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

34. O wszelkich zmianach w naszym regulaminie poinformujemy Państwa za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej.

35. Regulamin obowiązuje od 01.01.2024r